Podlediadau

Mae un o bob pedwar ohonom ni yn y DU yn gwrando ar bodlediadau bob wythnos

Mae podlediadau ymhobman. Ar hyd y lle, man hyn man ‘co!

Weli di rai yn mynd law yn llaw gyda dy hoff gyfres deledu; eraill yn cynnig dadansoddiad manwl o newyddion a chwaraeon y dydd, neu’n cadw golwg ar y datblygiadau diweddaraf ym myd busnes neu arferion gorau'r diwydiant- pob math o gynnwys ar gyfer pob un ohonom ni.

Ym myd busnes mae podlediadau’n  dod yn fwy- fwy poblogaidd. O’u gwneud nhw’n  iawn maen nhw’n  ffordd wych o ymgysylltu a dy gwsmeriaid. Un teclyn marchnata a chyfathrebu hwyliog sy’n cryfhau brand. 

‘Sdim angen gorsaf radio neu sgrin fawr, ‘sneb i ddweud wrthyt ti  sut i adrodd dy stori. Maen nhw’n rhwydd i’w cynhyrchu a’u cyhoeddi a gall gwrandawyr chwilio yn hawdd am unrhyw bwnc dan haul sy’n mynd a’u bryd a’i lawr lwytho yn rhad ac am ddim. Ble bynnag a phryd bynnag maen nhw ishe. 

Oes profiad da ni yn y maes? Oes wir! R'yn ni’n gamsters ar wneud podlediadau gan fod gymaint o brofiad gan y tîm yn y maes darlledu. R'yn ni wedi gweithio gyda’r prif ddarlledwyr, brandiau enwog, timau chwaraeon, elusennau ac entrepreneurs. Maen nhw hefyd wedi elwa o’n harbenigedd wrth gynhyrchu podlediadau Cymraeg i gyd fynd gyda’r rhai Saesneg yn ogystal â chynhyrchu rhai Cymraeg yn unig. Er bod hi’n ofynnol i sefydliadau cyhoeddus gydymffurfio a’r ddeddf iaith Gymraeg, mae sawl cleient wedi gweld gwerth ychwanegol i’r podlediadau Cymraeg drwy gyrraedd cynulleidfa wahanol.

Rhowch gynnig arni.  Mae gennym ni’r arbenigedd i ‘ch rhoi chi ar ben ffordd.

Enghreifftiau o bodlediadau

Mae podlediadau ymhobman. Ar hyd y lle, man hyn man ‘co!

Weli di rai yn mynd law yn llaw gyda dy hoff gyfres deledu; eraill yn cynnig dadansoddiad manwl o newyddion a chwaraeon y dydd, neu’n cadw golwg ar y datblygiadau diweddaraf ym myd busnes neu arferion gorau'r diwydiant- pob math o gynnwys ar gyfer pob un ohonom ni.

Ym myd busnes mae podlediadau’n  dod yn fwy- fwy poblogaidd. O’u gwneud nhw’n  iawn maen nhw’n  ffordd wych o ymgysylltu a dy gwsmeriaid. Un teclyn marchnata a chyfathrebu hwyliog sy’n cryfhau brand. 

‘Sdim angen gorsaf radio neu sgrin fawr, ‘sneb i ddweud wrthyt ti  sut i adrodd dy stori. Maen nhw’n rhwydd i’w cynhyrchu a’u cyhoeddi a gall gwrandawyr chwilio yn hawdd am unrhyw bwnc dan haul sy’n mynd a’u bryd a’i lawr lwytho yn rhad ac am ddim. Ble bynnag a phryd bynnag maen nhw ishe. 

Oes profiad da ni yn y maes? Oes wir! R'yn ni’n gamsters ar wneud podlediadau gan fod gymaint o brofiad gan y tîm yn y maes darlledu. R'yn ni wedi gweithio gyda’r prif ddarlledwyr, brandiau enwog, timau chwaraeon, elusennau ac entrepreneurs. Maen nhw hefyd wedi elwa o’n harbenigedd wrth gynhyrchu podlediadau Cymraeg i gyd fynd gyda’r rhai Saesneg yn ogystal â chynhyrchu rhai Cymraeg yn unig. Er bod hi’n ofynnol i sefydliadau cyhoeddus gydymffurfio a’r ddeddf iaith Gymraeg, mae sawl cleient wedi gweld gwerth ychwanegol i’r podlediadau Cymraeg drwy gyrraedd cynulleidfa wahanol.

Rhowch gynnig arni.  Mae gennym ni’r arbenigedd i ‘ch rhoi chi ar ben ffordd.

Sut allwn ni helpu...

Cynhyrchiad llawn

Mae gan bawb stori wych i'w hadrodd - gadewch inni eich helpu chi i ddweud eich un chi.

Gallwn gynhyrchu cynnwys sain a fydd yn gwneud i chi, eich cwmni, brand neu gleient sefyll allan o'r dorf, adeiladu teyrngarwch brand,  ac ennyn diddordeb gwrandawyr o'r cychwyn.

Bydd ein tîm profiadol o gynhyrchwyr yn gwrando ac yn deall pob nod a'ch dyheadau, yn cynhyrchu syniadau o'r cychwyn cyntaf neu'n gweithio i'ch brîff i greu cyfres o bodlediadau y byddwch yn falch ohonyn nhw, wedi'u gosod yn berffaith i'ch cynulleidfa darged.

Byddwn yn gofalu am bob manylyn, o ddatblygu cysyniadau i ysgrifennu sgriptiau a dod o hyd i dalent, hyd at recordio, golygu a chyhoeddi eich cyfres o bodlediadau. Mae hynny'n eich gadael yn rhydd i ganolbwyntio ar ddweud wrth y byd am eich cynhyrchiad diweddaraf.

Andy & Steve Recording with Mic & Script
Zoe & Aiofe Recording with Mic

Recordio a golygu

I'r sawl ohonoch sydd am yrru'r broses o wneud podlediad ond sydd angen ychydig o gymorth technegol a gwybodaeth, gallai hyn fod yn sefyllfa berffaith i chi.

Byddwn yn ymuno â chi i recordio’ch podlediad, naill ai wrth eich ochr pan fydd amgylchiadau'n caniatáu, neu o bell, i ofalu am yr holl agweddau technegol. Yna byddwn yn cipio’r sain i olygu a thacluso, gan roi pennod barod i'w chyhoeddi i chi ei rhyddhau pryd bynnag y bo hynny'n addas.

Mae'r cynnyrch hwn yn ddefnyddiol iawn i dimau brand a marchnata mewnol sy'n wych am gynhyrchu syniadau ond sydd â llawer ar eu plât ac sydd angen ychydig o gymorth ychwanegol o’r tu allan i lenwi'r bylchau.

Golygu

Os mai meddwl am olygu eich podlediad yw'r hyn sy'n eich dal yn ôl, neu’n hala ofn arnoch chi, neu hyd yn oed yn eich diflasu ... gadewch inni ofalu amdano ar eich rhan.

R’yn ni’n gweithio'n rheolaidd gyda chleientiaid i olygu sain maen nhw wedi recordio, gan droi eu sain amrwd yn bodlediad caboledig.

Gallwn naill ai anfon y sain orffenedig yn ôl ichi ei hunan-gyhoeddi neu, os yw'n helpu, gallwn ei rhoi ar eich platfform cartref o'ch dewis.

Felly dim mwy o esgusodion! Bellach mae gennych yr amser a'r gallu technegol wrth gefn i ddilyn eich breuddwyd! 🙂

Image
A smart device next to a cup of coffee

Gwasanaethau Podlediad Ychwanegol

Does dim byd nad ydyn ni'n ei wybod neu’n gallu helpu pan ddaw'n fater o bodlediadau. Felly os nad oes gennych yr amser, yr arbenigedd na'r amynedd ar ei gyfer (dim beirniadaeth yma!) peidiwch â phoeni! Cysylltwch â ni. Dyma rai o'r pethau y gallwn helpu gyda nhw...

 • Dylunio clawr a baneri i’r podlediad
 • Cyrchu a gosod eich safle cynnal podlediadau
 • Cofrestru eich podlediad ar y cyfeiriaduron podlediadau blaenllaw
 • Eich hyfforddi i wneud eich podlediadau eich hun
 • Eich hyfforddi i olygu eich podlediadau eich hun
 • Llunio strategaeth podlediad ar eich cyfer
 • Gwneud rhywfaint o ymgynghoriaeth podlediad i'ch cwmni
 • Llunio strategaeth cyfryngau cymdeithasol ar gyfer eich podlediad
 • Ychwanegu delweddau at eich podlediad

Peidiwch â chymryd ein gair ni yn unig

Image
 • "Bengo are a dream to work with and I would never be without them. I will always use them for my podcast production and promotion. I’d recommend them to anyone who wants to get a podcast off the ground and make sure it is done properly – whether a sole trader or a big corporate company, Bengo Media are the people who can make it happen."

  Rebekah Smith aka The Film Festival Doctor

 • "It was an absolute pleasure to work with Bengo Media. Circumstances dictated that we had very little development time for the podcast, meaning that they had to be so agile in how they pulled together all of the threads to make it happen...They really went beyond everyone’s expectations to make it work."

  Richard Parks - Adventurer

 • "It was a real pleasure to work with Bengo Media to launch Health Fact vs Fiction for our client HCA Healthcare UK. The broadcasting expertise and attention to detail from the Bengo team has allowed us to together create a new medium for our client to reach consumers and to establish themselves as leaders in their field."

  Shelley, Managing Director, PHA

 • "This was Wales’ first podcast on adoption so ​we were a little daunted, but the Bengo team could not have been more supportive. Their calm, efficient and knowledgeable approach made the experience enjoyable for everyone involved. As the presenter I was a little nervous at the start, but Steve’s patient and stress-free approach really helped me to relax into the process and to actually enjoy it!!."

  Corienne Strange, Policy and Practice Officer, National Adoption Service

Image

Ydych chi'n Arbenigwr Cysylltiadau Cyhoeddus, Marchnata neu Gyfathrebu?Dewch am sgwrs â ni i weld sut y gallwn eich helpu chi i helpu'ch cleientiaid.